Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi 25 Ocak 2017 tarihinde “Siber Ayrımcılık ve Çevrim İçi Nefrete Son verme” konusunda bir ilke kararı ile bir tavsiye kararı aldı. Meclis, daha önce alınan “Yeni Irkçılığı Anlama ve Engelleme” konulu 2069(2015) Tavsiye Kararına dayanarak üye ülkeleri çevrim içi ortamda yasa dışı söyleme karşı daha fazla önlem almaya sevk ediyor. Üye ülkelerden Siber Suç Konvansiyonunu (ETS No:185) onaylamaları ve ulusal mevzuatlarının çevrim içi kışkırtmaya ilişkin her türlü hususu kapsamasını sağlamaları, ayrıca nefret söyleminin özellikle çocuklar üzerindeki etkisi ile ilgili farkındalığın artmasını amaçlayan her türlü faaliyeti desteklemeleri bekleniyor.

Ayrıca ilke kararı, nefret söylemi ile mücadele edilirken İnternetin anlık bilgi yayma, isimsiz içerik paylaşma ve sınırötesi iletişim imkânları gibi kendine has özelliklerinin dikkate alınması gerektiğini belirtiyor.

Daha fazlası için tıklayınız.

Tavsiye Kararı için tıklayınız.

İlke Kararı için tıklayınız.