Medyayı anlamalarında, kendi eleştirel bakış açılarını ve vatandaş kimliklerini oluşturmalarında öğrencilere yardımcı olmayı amaçlayan etkinliğin bu seneki teması “Bu Bilginin Kaynağı Neresi?” olarak belirlendi. Bu tema ile öğrencilerin görsel-işitsel medya, yazılı basın, İnternet ve sosyal medya mecralarında eriştikleri bilgiler ile söz konusu bilgileri sunan kaynakların doğruluğunu ve güvenilirliğini sorgulamaları hedefleniyor.

“Okulda Medya Haftası” kapsamında okullarda çoğulculuğun sembolü olarak tüm gazeteler sergileniyor.

Haber yazma, görsellerin gazete sayfasındaki yeri, aynı haberin farklı gazetelerde veriliş şekli ile aynı haberin gazetelerde ve televizyonda verilişi üzerine atölye çalışmaları düzenleniyor.

Medya profesyonelleriyle “Her Konu Yazılabilir Mi?” “Basının Toplumdaki Rolü” “Günlük Gazeteler Çoklu Ortama Nasıl Ayak Uyduruyor?” konularında yuvarlak masa toplantıları ve konferanslar gerçekleştiriliyor.

Yeni iletişim araçları üzerine tartışılıyor. Öğrenciler internette kendi gazetelerini yaratıp, yerel basın aracılığıyla güzel haberlerin duvar gazetesini (dazibao) oluşturuyorlar.

Okul yönetimleri ya da medya kuruluşları tarafından en iyi okul gazetesi, en iyi röportaj, en iyi haber fotoğrafı ve karikatürü gibi dallarda yarışmalar düzenleniyor.

Okul gazetesinin bir sayısı, medya profesyonellerinin yardımıyla baskıya hazırlanıyor.

Öğrenciler, ulusal, bölgesel hatta yabancı gazetelerde yayınlanmak üzere profesyonel gazetecilerin önerileri doğrultusunda makale yazıyorlar.

Gazetenin dünü bugünü, haber fotoğrafçılığının, baskı tekniklerinin tarihsel gelişimi gibi konularla ilgili sergiler düzenleniyor.

Öğrenciler, genellikle daha üst sınıflarca hazırlanan medya kullanım alışkanlıklarıyla ilgili anketlere katılıyorlar. 

Pek çok medya kuruluşunun yanında, konuyla ilgili 43.000 koli materyalin hazırlanarak okullara ulaştırılma görevini üstlenen La Poste Şirketler Grubu da “Okulda Medya Haftası” etkinliğinin paydaşları arasında yer alıyor.

İlgili habere ve etkinlik kapsamında, Fransa’da medya eğitiminin okullarda planlanmasından ve teşvik edilmesinden sorumlu resmî kuruluş olan Medya ve İrtibat Merkezi (CLEMİ)’nin yayınlamış olduğu eğitsel kitapçığa aşağıdaki bağlantılardan ulaşabilirsiniz. 

CLEMİ haberi

Dossier Pédagogique