Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü tarafından 2018-2023 dönemi için hazırlanıp yürürlüğe konulan Kadının Güçlenmesi Strateji Belgesi ve Eylem Planında kapsamında  Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Merkez ve Taşra teşkilatında görevli her kademedeki kadın personele yönelik Medya Okuryazarlığı Eğitimleri çevrim içi olarak verilmeye başlandı.

    Bu kapsamda ilk eğitim 20 Ocak 2022 tarihinde saat 14:00'de ,  Üst Kurulumuz İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkan Yardımcısı Feyza GİZLİGİDER tarafından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Merkez Teşkilatı ve Ankara İl Müdürlüğünde görevli personel katılımıyla çevrim içi olarak gerçekleştirildi.
     Eğitimde, medya okuryazarlığının kapsamı ve medya iletilerine eleştirel bakış açısı kazanma konusunda bilgilendirmeler yapıldı.  Yaklaşık bin personelin katılım sağladığı Eğitim sonunda katılımcıların soruları cevaplandırıldı. İkinci kez 11 Mart 2022 tarihinde verilen eğitimler yoğun ilgi ile devam etmektedir.Bir sonraki eğitim 02.06.2022 tarihinde verilecektir.