MEDYA OKURYAZARLIĞI NEDİR?

Medyaya eleştirel yaklaşmaktır.                    

Dikkatli seyret, eleştirel bak, kendi aklınla değerlendir demektir.

Kendi medya içeriklerini üretmeyi bilmektir.

\`\`

Medya okuryazarlığı, medya iletilerine erişebilme, bunları çözümleyip anlamlandırabilme, değerlendirebilme, gerektiğinde iletebilme becerilerinin bütünü olarak tanımlanır.

Çoğunlukla teknoloji ve internetle birlikte kullanılan tüm yeni medya ortamlarının hayatımıza getirdiği yeniliklerle birlikte, kendi medya içeriklerimizi bilinçli bir şekilde oluşturabilmek ve başkalarına sunabilmek de medya okuryazarlığının bir parçasıdır. Yani kısacası medya okuryazarlığı medyayı hem kullanabilme, hem de doğru kullanabilme becerilerinin bütünüdür.

İyi bir medya okuryazarı, yalnızca medyayı doğru kullanmayı bilmekle kalmaz, aynı zamanda medya içeriklerini tıpkı kendisi gibi başka insanların hazırladığını da bilir. Herhangi bir medya içeriğinde anlatılanları olduğu gibi doğru kabul etmez, kendi akıl ve bilgi süzgecinden geçirerek yeniden anlamlandırır, doğru veya yanlış olan içerikleri değerlendirmeyi bilir. Medyadaki şiddet unsurlarına, nefret ve düşmanlığa yönelik içeriklere karşı her zaman uyanık olur.

 

Medya Okuryazarlığı Ne Değildir?

Medya düşmanlığı değildir.

Sakın medyayı kullanma demek değildir.

Sadece medya tüketmek demek değildir

 

MEDYA OKURYAZARLIĞI BECERİSİ İLE BİZLER;

Medya iletilerinin anlam oluşturma biçim ve yöntemlerini kavrayabiliriz.

Medya içeriklerini üretenlerin oluşturmak istedikleri algıyı fark edebiliriz.

Medyanın sunduğu taraflı, yalan ve yanlış bilgileri ayırt edebiliriz.

Medyada sunulan olayların tüm yönleriyle bize anlatılmadığının farkında oluruz.

Medya iletilerini kendi akıl ve yaşam deneyimimiz ile değerlendirip, yeniden anlamlandırabiliriz.

Medya iletilerindeki düşmanlık ve nefret söylemlerini fark edebiliriz.

Kendi medya iletilerimizi üretebilir ve paylaşabiliriz.