PROGRAM

30 Haziran 2012 (1.Gün)

09:30-10:30          Açış Konuşmaları
Prof. Dr. Davut DURSUN, Radyo Televizyon Üst Kurulu Başkanı
Fatma ŞAHİN, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı

10:30-10:45          Çay ve Kahve İkramı

10:45-12:15                         Medya Okuryazarlığı Çalıştayı Açış Oturumu:
Oturum Başkanı:
Zübeyir YILMAZ, Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı

Konuşmacılar:
Prof. Dr. Davut DURSUN, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkanı
“Medya Okuryazarlığı Dersi 2011 Yılı Araştırma Sonuçları”
Yrd. Doç. Dr. Adnan ALTUN, Abant İzzet Baysal Ün. Eğitim Fakültesi
“Medya Okuryazarlığı Dersinin Bugünü ve Geleceğine Bir Bakış”
Prof. Dr. Hasan AKBULUT, Kocaeli Ün. İletişim Fakültesi
“Yaşam Boyu Medya Okuryazarlığı: Kavramlar, Yaklaşımlar ve Deneyimler”

12:15-13:30          Öğle Yemeği

Medya Okuryazarlığı Dersi                         Yaşam Boyu Medya Okuryazarlığı
Çalışma Grubu (I. GRUP)                                Çalışma Grubu (II. GRUP)


13:30-15:30          I. Oturum: Sorunların Belirlenmesi  (I. GRUP ve II. GRUP)

15:30-16:00          Çay ve Kahve İkramı

16.00-18:00          II. Oturum: Sorunların Değerlendirilmesi (I. GRUP ve II. GRUP)

1 Temmuz  2012 (2.Gün)

09:30-10:30          III. Oturum: Çözüm Yollarının Belirlenmesi  (I. GRUP ve II. GRUP)

10:30-10:45          Çay ve Kahve İkramı

10:45-12:30          IV. Oturum: Grup Raporunun görüşülmesi ve kabul edilmesi (I. GRUP ve II. GRUP)

12:30-14:00          Öğle Yemeği

14:00-15:00          Kapanış Oturumu:
Oturum Başkanı:
Prof. Dr. Hasan Tahsin FENDOĞLU, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Üyesi

Konuşmacılar:
Çalışma Grup Başkanları
“Grup Raporlarının Birleştirilerek,  Sonuçların Açıklanması”

15:00-15:15          Genel Değerlendirme ve Kapanış