ÇALIŞMA ŞEKLİ

Çalıştayda “Medya Okuryazarlığı Dersi” ve “Yaşam Boyu Medya Okuryazarlığı” konularında iki temel çalışma grubu oluşturulacaktır.

Her iki konunun uzmanları, belirlenen Çalıştay Planı ve sorular ekseninde bir çalışma yürütecektir. Katılımcının eklenmesini istediği soru varsa bunu Çalışma Grup Başkanlarına ya da Çalıştay Organizasyon Yürütme Kuruluna önceden aktarabilirler.

Her iki çalışma grubu, kendi aralarından bir Çalışma Grubu Başkanı ve iki raportör seçeceklerdir. Çalışma Grubu Başkanı çalıştay gündemi çerçevesinde katılımcıların da takip edebilecekleri şekilde grupça alınan kararları raportörlere yazdırır. Çalıştay süresince konularla ilgili aktarılan bilgi, deneyim, görüş ve öneriler Çalışma Grubu Başkanı’nın formülasyonuyla raportörler tarafından kayıt altına alınır. Raportörler her iki gruba da dağıtılacak olan  Medya Okuryazarlığı Dersi Stratejik Eylem Planı’nı doldurmakla yükümlüdürler.

İki çalışma grubunun aldığı kararlar, ikinci gündeki birleşik oturumda grup başkanları tarafından kamuoyu ile paylaşılır.