RTÜK Kütüphanesi - https://www.rtuk.gov.tr/rtuk-kutuphanesi-3847

RTÜK Uzmanlık Tezleri http://kutuphane.rtuk.gov.tr/yordambt/yordam.php?aAnaTur=02

Yayıncılık Terminolojisi Sözlüğü - https://www.rtuk.gov.tr/ingilizce-terimler-sozlugu/3735/3035/yayincilik-terminolojisi-sozlugu.html

European Association for Viewers' Interests - EAVI (Avrupa Komisyonu tarafından desteklenen ve medya okuryazarlığına ilişkin farkındalığın artırılması amacıyla çalışmalar yürüten kuruluş) - http://www.eavi.eu/ 

Centre de Liaison de l’Enseignement et des Médias d’İnformation - CLEMİ (Fransa’da medya eğitiminin okullarda planlanması ve teşvik edilmesinden sorumlu resmî kuruluş) - http://www.clemi.fr/fr.html

Media Education Lab - (Rhode Island Üniversitesi bünyesinde çocuk, genç ve yetişkinlerin medya okuryazarlığı konusunda eğitilmelerini sağlamak için çalışmalar yürütmektedir.) - http://mediaeducationlab.com/

National Association for Media Literacy Education - NAMLE (Amerika Birleşik Devletlerinde medya okuryazarlığı eğitiminin uygulamasını geliştirmeyi amaçlayan kuruluş) - https://namle.net/

Canada's Centre For Digital And Media  Literacy - (Tüm topluma hitap edecek sayısal (dijital) okuryazarlık ve medya okuryazarlığı program ve kaynaklarını hazırlayan kuruluş) - http://mediasmarts.ca/

Avrupa'daki medya, bilgi ve sayısal (dijital) okuryazarlıkla ilgili kuruluşlar - http://www.eavi.eu/media-information-digital-literacy-organisations-europe/

 

Daha fazla bağlantı için tıklayınız.