Bilişim teknolojilerinin gelişim hızı ile radyo-televizyonun kolay ulaşılabilir araçlar olmalarının birey ve toplum üzerindeki etkileri hayatın her aşamasında görülmektedir. Medya araçlarının doğru kullanılmasını öğrenme/öğretme çabası eğitimcilerin vazgeçilmez işlerindendir. Öğretmen medya okuryazarlığı materyali için tıklayınız.