Dijital Göçmenler için Dijital Yeterlilikleri Artırma: Dijital Bölünme ve Dijital Sosyal Eşitsizlikle Mücadele Projesi kapsamında Erciyes Üniversitesi tarafından hazırlanmıştır.