Kongre için Yapılan Çalıştayın Görüntüleri ( Celal Bayar Üniversitesi ) - 2013