Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi, dijital dünyada çocuk haklarına nasıl saygı gösterileceğine ve bu hakların nasıl korunacağına ilişkin bir tavsiye kararı yayınladı. 4 Temmuz 2018 tarihli karar, Avrupa hükümetlerinin konuyla ilgili faaliyetleri için geniş kapsamlı rehber ilkeler sunuyor.

Dijital dünya, çocukların refahı ve haklarını kullanmaları konusunda sunduğu fırsatlar kadar taşıdığı risklerle de onların hayatını şekillendiriyor. Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi bu kararıyla hükümetlere, çocuk haklarına kapsamlı olarak hitap edildiğinden emin olmak için yürürlükteki yasalarını, politikalarını ve uygulamalarını gözden geçirmelerini tavsiye ediyor. Karar metninde vurgu yapılan ilkeler şunlar:

- Dijital ortama tam bir katılım olmaması, çocuğun haklarını tamamen kullanma kabiliyetini etkileyebilecektir. Devletler çocukların, özellikle onlara hitap eden iletişim araçlarına ve içeriklere halka açık yerlerde güvenli ve ücretsiz olarak erişimlerini garanti altına almalıdır. Bununla birlikte, henüz yürümeye başlamamış daha küçük yaştaki çocukların erken yaşta dijital ortama maruz kalmamaları için de uygun önlemler alınmalıdır. 

- Devletler, paydaşların ya da hükümetin lehine olmasa da çocuğun her görüşü ifade edebilme hakkını korumak zorundadır.

- Bilgiyi üreten ve dağıtan sıfatlarıyla çocukların, dijital ortamda ifade özgürlüğünü nasıl kullanabilecekleri ve başkalarının haklarına ve onuruna nasıl saygı gösterecekleri konusunda farkında olmaları sağlanmalıdır.

- Ayrıca çocukların fikrî mülkiyet hakkı ihlali ile şiddete ve düşmanlığa karşı kışkırtma gibi ifade özgürlüğünün yasal kısıtlamaları hakkında da Devlet tarafından bilgilendirilmeleri gerekmektedir.

- Özel olarak çocuklar için tasarlanmış yüksek kalitede içeriğin sunulması kritik bir öneme sahiptir.

- Devletler, çocuğun mahremiyetini ve kişisel verilerini korumak ve bu haklara saygı duymak zorundadır. Kişisel verilerin işlenmesi, sadece çocuğun ve/veya ebeveyninin/yasal vasisinin açık rızasıyla mümkün olmalıdır. Kişisel tercihlerini çözümlemek için çocukların profilini çıkartmak, kanunla yasaklanmalıdır.

- Çocukların dijital ortamı eleştirel olarak anlamalarını kapsayacak dijital okuryazarlığın güçlendirilmesine yönelik önlemler ve eğitici kaynaklar teşvik edilmelidir.

- Hızla gelişen yeni teknolojileri yakalamanın dışında, dijital ortamda çocuklar için risk teşkil eden konularla ilgili de devletler tarafından önlem alınması gerekmektedir. Bu önlemler, rutin risk değerlendirmesini, yaş doğrulaması ile ilgili etkin sistemler kullanılmasını, çocuklara yönelik ürünler/hizmetler için prensiplerin belirlenmesini, çocukların reklam bombardımanı, yaşa uygun olmayan reklam ve pazarlama, zararlı içerik ve davranış, cinsel istismar, aşırıya kaçan siyasî ya da dinî hareketlere katılım, insan kaçakçılığı yanında zorbalık, takip edilme ve diğer taciz türlerinden korunmasını içermektedir.

Tavsiye kararı için tıklayınız.

Alıntı yapılan haber için tıklayınız.