2018 yılında onaylanmış bulunan Öğretim Programı doğrultusunda güncelleme çalışmaları tamamlanan Medya Okuryazarlığı Öğretim Materyali, Kasım 2018'de MEB Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı tarafından onaylanarak Eğitim Bilişim Ağı'nda (EBA) paylaşıma açılmıştır.

Öğretim materyaline ulaşmak için tıklayınız