Avrupa Komisyonu, internette sıklıkla karşılaşılan ve ekonomik kazanç sağlama ya da kasıtlı olarak halkı kandırma amacı güden yanıltıcı haberlerin yayılmasını önlemek, dolayısıyla Avrupa değerleri ile demokratik sistemin korunmasını sağlamak amacıyla tüm paydaşlarla, her kesime hitap eden, net bir eylem planı hazırladı.

Hazırlamış olduğu “İnternette Yanıltıcı Haberleri Yakalama: Bir Avrupa Yaklaşımı - Tackling online disinformation: a European approach" başlıklı bildiride Komisyon, eylem planına rehberlik edecek 4 prensip belirledi:

  1. Haberin üretim veya desteklenme yoluna bağlı olarak şeffaflığın geliştirilmesi,
  2. Haber çeşitliliği,
  3. Haber kredibilitesi,
  4. Paydaş katılımı ile üretilen kapsamlı çözümler

Bildirinin hazırlık sürecinde, ilk olarak kamuoyu görüşleri toplandı. Bu görüşler, Eurobarometer’ın araştırmasıyla desteklendi. Paydaşlarla bir sonraki eylem için ana prensiplerin belirlendiği konferanslar düzenlendi. Son olarak, Ocak 2018’de konuyla ilgili çalışmak üzere oluşturulan Yüksek Düzey Uzman Grubu (High Level Expert Group – HLEG) “Yanıltıcı Habere Çok Boyutlu Yaklaşım – A Multi-Dimensional Approach to Disinformation” başlıklı raporunu sundu. Tüm bu girişimlerin ardından, tam metnine buradan ulaşılabilecek olan Komisyon Bildirisi yayınlandı.

Alıntı yapılan haber için tıklayınız.