\`\`

    Hızla gelişen ve yaygınlaşan medya çağında, medya okuryazarlığı becerisinin öneminin farkında olan Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, bu becerinin farklı yaş grupları ve eğitim düzeyleri arasında yaygınlaşması için çalışıyor. Bu kapsamda RTÜK öncülüğünde paydaş kurumlarla yürütülen ortak çalışmaların sonucunda okul müfredatlarına konulan  medya okuryazarlığı dersi, 7. Ve 8. Sınıflarda seçmeli ders olarak okutuluyor. Medyaya erişim yaşının bugün geldiği nokta düşünüldüğünde ise medya okuryazarlığı becerisine duyulan ihtiyaç , erken yaşlarda hissedilmeye başlıyor.

    Erken yaşlarda duyulan bu ihtiyacın giderilmesi amacıyla yola çıkan RTÜK, okul öncesi ve ilkokul yaş grubunun medya okuryazarlığının kazanımları ile tanışmaları ve  kavramla lgili farklı konularda bilinçlenmeleri için beş bölümden oluşan medya okuryazarlığı çizgi film serisi hazırlamıştır.

    Reklamlar, Zaman Kullanımı, Kurgu ve Gerçek, Medyanın Etkileri ve Doğru Bilgi gibi beş farklı başlıkta hazırlanan çizgi filmler boyunca Çekirdek ailesinin dört ferdi bize eşlik ediyor. Oldukça meraklı ve araştırmacı olan evin küçük oğlu Çınar'ın aklına gelen fikirler ve sorular, her bölümde farklı konular hakkında yeni bilgiler öğrenmemizde bize yardımcı oluyor.

Çınar, Medya Okuryazarı Oluyor!

Birinci bölümde, Çınar reklamların bazılarının aldatıcı olabileceğinin farkına varıyor ve dijital ayak izi kavramı ile tanışıyor. İkinci bölümde, medya ile fazla zaman geçirmenin yol açtığı psikolojik ve fizyolojik zararları öğreniyor. Medya tüketirken geçirdiği zamanı neden kontrol etmesi gerektiğinin farkına varıyor ve medya okuryazarı kavramı ile tanışıyor.  Üçüncü bölümde, izlediği çizgi filmden etkilenerek uçabileceğine inanan Çınar, kurgu ile gerçeğin farkını annesinin yardımıyla öğreniyor. Dördüncü bölümde, Çınar medyanın olası zararlarından korunmak için yaşa uygun medya seçiminde ebeveynlerden ve büyüklerden yardım almanın önemini anlıyor. Son bölümde, İnternette araştırma yaparken dezenformasyon ve yalan haber ile karşılaşan Çınar ve ablası Çiğdem, doğru bilgiye erişmenin yollarını öğreniyor.

Engelli Dostu Yapım

Beş adet çizgi filmin her biri, engelli dostu yapım olması amacıyla işaret dili çevirisi ve sesli betimle ile ayrıca desteklenmiştir. 

 

 

 

      

 

 

Çizgi film serimize ve çizgi filmin sesli betimleme ile işaret dili çevirilerinin de yer aldığı her bir bölümüne ayrı yarı sitemizin video galerisi bölümünden ulaşabilirsiniz. 

https://www.medyaokuryazarligi.gov.tr/galeri_video.php 

\`\`