İlköğretim 7. ve 8. sınıflarda okutulmakta olan Medya Okuryazarlığı Dersi Öğretim Programı, Millî Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 13 Haziran 2018 tarihli kararı ile güncellenmiştir. Yeni Öğretim Programı doğrultusunda Öğretim Materyali de güncellenmiş olup Materyal, henüz onay aşamasındadır. 

2018-2019 eğitim-öğretim yılından itibaren uygulanacak olan yeni Öğretim Programına ulaşmak için tıklayınız.