Sahte haberler karşısında alınabilecek önlemler konusunda tavsiyede bulunmak üzere Ocak 2018’de Avrupa komisyonu tarafından oluşturulan Yüksek Düzey Uzman Grubu (High Level Expert Group – HLEG) tarafından hazırlanan rapor yayınlandı. Yanıltıcı Habere Çok Boyutlu Yaklaşım – A Multi-Dimensional Approach to Disinformation başlıklı Raporda öncelikle “fake news - sahte haber” terimi yerine kar elde etme veya zarar verme amacıyla tasarlanan, sunulan ve teşvik edilen her türlü yanlış, aldatıcı veya eksik bilgiyi kapsayan “yanıltıcı haber -  disinformation” teriminin kullanılmasının daha yerinde olduğu belirtildi. Birliğin ya da ulusal yasal düzenlemelerin konusu olan hakaret, nefret söylemi ve tahrik gibi yasa dışı içerik, bu tanımın kapsamı dışında bırakıldı.

Basit çözümler üretilen raporda öncelikle sansürden uzak durulması gerektiğine değinilirken, Grubun sunmuş olduğu tavsiyelerin amaçlarından birinin yanıltıcı haberlerle ilgili kısa vadeli çözümler yerine uzun vadede toplumsal farkındalığı artıracak çözümler üretilmesi olduğu belirtiliyor. Kanıta dayanan çözümleri geliştirme çalışmaları sürerken, bu esnada sunulan çözümlerin etkinliğinin sürekli olarak değerlendirilmesini sağlamak adına bir çerçeve oluşturulması ise tavsiyelerin bir diğer amacını oluşturuyor.

Raporda yer alan tavsiyeler, beş ana bölümde toparlanmış:

1. Mahremiyete saygılı ve uygun veri paylaşımlarıyla çevrimiçi haberlerin şeffaflığını iyileştirme,

2. Yanıltıcı haberlerin ortaya konulmasını ve kullanıcıların dijital medya dünyasında gezinebilmelerini sağlamak amacıyla medya okuryazarlığını ve bilgi okuryazarlığını destekleme,

3. Yanıltıcı haberleri yakalamak ve hızlı dönüşen bilgi teknolojileri vasıtasıyla katılımlarını teşvik etmek amacıyla gazeteciler için materyal geliştirme,

4. Avrupa haber medyası ekosisteminin çeşitliliğini ve sürdürülebilirliğini güvence altına alma,

5. Farklı aktörler tarafından alınan önlemlerin değerlendirilmesi ve gerekli çözümlerin sürekli olarak üretilmesi için yanıltıcı haberin Avrupa’daki etkisine ilişkin devam eden araştırmayı destekleme.

Alıntı yapılan haber için tıklayınız.

Rapor için tıklayınız.

Sivil toplum ve sosyal medya platformu temsilcileri, gazeteciler ve akademisyenlerden oluşan Grup üyelerini görmek için tıklayınız.