İnternette çocuk istismarı materyallerinin engellenmesi konusunda çalışmalar yürüten İnternet Gözlem Vakfı'nın (Internet Watch Foundation – IWF) 2017 Yılı Raporu yayınlandı. Elde edilen yeni verilere göre çocuk istismarı görüntüleri içeren internet sitesi sayısında yüzde 37 oranında artış gerçekleşti. Bu sitelerin yüzde 65’i için Avrupa’dan alan (hosting) sağlanmakta olup bu konuda Hollanda birinci sırayı almış durumda.  

Raporda, bir okulun web sayfası gibi şüphe duyulmayacak bir adresi olan, ancak gerçekte çocuk istismarı fotoğraflarının/videolarının yayınlandığı web sayfalarının (disguised website) sayısında 2016 yılına oranla yüzde 86 oranında bir artış gerçekleştiği ortaya koyuluyor. Bu sonuç, pek çok beceri yanında sorgulama becerisini de içeren medya okuryazarlığı kavramının önemini bir kez daha gösteriyor.  

Çocuk istismarı kurbanlarının yüzde 86’sının kız çocukları olduğu belirtilen raporda, görüntülerin yüzde 55’inin 0 – 10 yaş aralığındaki çocuklara, yüzde 43’ünün ise 11 – 15 yaş aralığındaki çocuklara ait olduğu aktarılıyor.   

Pek çok internet sitesinin Vakfın çağrı merkezi yoluyla gelen bildirimler sayesinde engellendiğini belirten Vakıf Başkanı Susie Hargreaves, her gün artarak işlenmeye devam eden bu suça karşı küresel anlamda ortak bir çalışma gerçekleştirilmesi gerektiğinin de altını çiziyor.  

Rapora ulaşmak için tıklayınız.