\`\`Milli Eğitim Bakanlığı ile Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) arasında "Medya Okuryazarlığı İş Birliği Protokolü", Bakan Mahmut Özer'in katılımıyla Bakan Yardımcısı Petek Aşkar ve RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin tarafından imzalandı.

Törende konuşan RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, Medya Okuryazarlığının dijital okuryazarlığa dönüştürülmesi için çalıştıklarını anlattı. Şahin şöyle konuştu:

“Bilindiği üzere Üst Kurulumuz yetişkinlerin, özellikle de çocukların ve gençlerin medya okuryazarı olmaları ve farkındalıklarının geliştirilmesi için 2003 yılından bu yana yoğun çalışmalar yürütmektedir. Ülkemizde klasik ya da dikey ekranlar aracılığıyla günde 4 saati aşkın bir televizyon izleme alışkanlığımızın olduğu düşünüldüğünde Medya Okuryazarlığı faaliyetlerinin ne kadar gerekli olduğu açıktır. Medyanın psiko-sosyal etkileri nedeniyle, bilinçli bir medya okuryazarı olmak kaçınılmaz gerekliliktir. Geçmişte de çok önemli olan medya okuryazarlığı, günümüzdeki yaygın dijitalleşme ile birlikte daha da önemli hale gelmiştir. Yaşamımızın her yanını saran dijital teknolojilerle birlikte, daha geniş bir yeni medya okuryazarlığı becerisine ihtiyaç duyulmaktadır. Çünkü dijital dönemde medya ürünlerini tüketirken çok büyük bir tehditle karşı karşıyayız. Dijital tehlikelere karşı özellikle çocuk ve gençlerimizi muhafaza etmek zorundayız.”

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer de yaptığı konuşmada Medya Okuryazarlığı İş Birliği Protokolü'nün önemine değinerek, "Gençlerimizi geleceğe yetiştirmek için her türlü imkanımızla gençlerimizin yanında olmaya, yetiştirmeye, sadece tek boyutlu değil akademik becerileriyle bağlantılı bir şekilde değil aynı zamanda bilişsel olmayan becerileriyle, aynı zamanda onları bekleyen tehlikelere karşı da farkındalık oluşturarak yetiştirmek için her türlü imkanımızı seferber ediyoruz. İşte bir taraftan akademik becerilerini geliştirirken diğer taraftan kültür, sanat ve sporla iletişimlerini, etkileşimlerini arttırmaya tam olma yolunda ilerlemeleri için her türlü destek vermeye çalışıyoruz." dedi.

Milli Eğitim Bakanlığının yaklaşık 19 milyon öğrencisi ve 1.2 milyon öğretmeniyle Türkiye'nin örneklemi değil evreni oluğunu vurgulayan Özer, "21. yüzyılda yeni tehditlerle karşı karşıya olduğumuzun da farkındayız. Her ne kadar yirmi birinci yüzyıl özgürlükler yüz yılı olarak varsayılsa ve iddia edilse de aslında bağımlılıkların çok fazla arttığı bir yüzyılla karşı karşıyayız. Çok meydan okuyucu problemlerle karşı karşıyayız. Dikkat ederseniz, konvansiyonel eğitim literatüründe matematik okuryazarlığı, ana dil okuryazarlığı, fen, okuryazarlığı yaygın olarak kullanılırken bunlara yeni okuryazarlıklar eklenmeye başlandı. Dijital okuryazarlıklar, medya okuryazarlıkları. Çünkü teknoloji her geçen gün hayatımıza giren teknolojiler bir taraftan yaşantımızı kolaylaştırırken aslında aynı zamanda farklı davranış patenleri de üretmeye başlıyor. İşte en meydan okuyucu olan konulardan bir tanesi de işte genel anlamda internet bağımlılığı, özel anlamda ise medya okuryazarlığı." ifadelerini kullandı.\`\`

Protokolle Milli Eğitim Bakanlığı ile RTÜK iş birliğinde; Bakanlığa bağlı kurumlarda eğitim alan öğrenci/kursiyer, öğretmen, yönetici ve velilere dönük medya okuryazarlığı, siber güvenlik ve teknoloji bağımlılığını önlemeye yönelik seminer, konferans, kongre, sempozyum, söyleşi, panel, çalıştay, eğitim, yarışma ve etkinlikler düzenlenmesi, öğretim programı ve öğretim materyali geliştirilmesi, kamu spotu hazırlanması gibi çalışmaların gerçekleştirilmesi amaçlanıyor.

Protokol kapsamında; tüm eğitim kademelerinde medya okuryazarlığı bilincini geliştirmek amacıyla diğer derslerin öğretim programlarında medya okuryazarlığı konusuyla ilişkilendirilebilecek kazanımlara yönelik materyal hazırlanacak. Ortaokul 7 ve 8. sınıflarında seçmeli ders olarak okutulan medya okuryazarlığı dersi öğretim programı güncellenerek bu doğrultuda öğretim materyali hazırlanacak.

 

 

\`\`