AMAÇ VE HEDEFLER

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı işbirliğiyle ülkemizde uygulanan Medya Okuryazarlığı Dersi çerçevesinde çocuk, genç ve yetişkinlere medya okuryazarlığının kazandırılması amacıyla “Medya Okuryazarlığı Çalıştayı” düzenlenmektedir.

Ülkemizde gerçekleştirilen medya okuryazarlığı uygulamalarında; karşılaşılan sorunların tespiti, çözüm önerilerinin getirilmesi ve mevcut uygulamaların verimliliğinin artırılarak, yaygınlaştırılması için pratiğe dönük uygulamaların geliştirilmesi gerekmektedir. Ülkemizde de oldukça hızlı bir şekilde yaygınlaşan internet, sosyal ağlar ve yeni medya alanlarındaki gelişmeler dikkate alınarak mevcut uygulamaların gözden geçirilmesi, Medya Okuryazarlığı Çalıştayının başlıca hedefidir.

Çalıştay sürecinde medya okuryazarlığı dersi, medya aracılığıyla öğrenmek yerine, medya hakkında öğrenme bağlamında ele alınacak, hedef kitlenin bu derslerde aktif katılımı ve yaratıcılık yeteneklerinin geliştirilmesi amaçlanacaktır.

Medya Okuryazarlığı Çalıştayı ile planlanan; hedef kitlenin medya endüstrisini, köken, gelişme ve ekonomik temeller ekseninde tanıması, medya endüstrisinin izleyicileri nasıl gördüğünü bilmesi, medya etkileri üzerine bu anlamda geniş ve kapsamlı bir bakış açısına sahip olması için uzun vadeli strateji ve politikaların saptanmasıdır.