Kongre Yayınları

Yayın Adı Görüntüle
I.Türkiye Çocuk ve Medya Stratejisi ve Uygulama Planı 2014-2018
Kongre Tutanağı ve Kararları Kitabı
Haklarımı Çalmayın!
Haklarımla Çocuğum!
I. Türkiye Çocuk ve Medya Stratejisi ve Uygulama Planı 2014-2018 Strateji Belgesi Birinci Taslağı
Çocuk ve Medya Çocuk Görüşü Kitabı
Bildiriler Kitabı-2
Bildiriler Kitabı-1
RTÜK / Akıllı İşaretler Çocukları Düşünür (Broşür)
Çocuk ve Medya Hareketi Büyük El Kitabı
Çocuk ve Medya Hareketi Küçük El Kitabı
Kongre Programı
Kongre Yönergesi (İngilizce)
Kongre Yönergesi
Kongre Projesi Broşürü
Türkiye Çocuk ve Medya Kongresi Proje Kitabı