Daha önce çeşitli ülkelerde farklı tarihlerde düzenlenen “Medya Okuryazarlığı Haftası” etkinlikleri, bu sene Avrupa Komisyonunun girişimiyle, Avrupa Birliği ülkeleri çapında 18 – 22 Mart 2019 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Dijital dünyada bilinçli kararlar alınabilmesini sağlama hedefini güden ve dolayısıyla katılımcı ve modern bir demokrasi için ön koşul olan medya okuryazarlığı, Mayıs 2019’da gerçekleştirilecek Avrupa Parlamentosu seçimleri öncesinde Avrupa için ayrı bir önem taşıyor.

Birlik çapında medya okuryazarlığının önemi konusunda farkındalığın artırılmasını ve ulusal veya yerel bazda mevcut farklı girişimlere ışık tutulmasını amaçlayan  “Avrupa Medya Okuryazarlığı Haftası” kapsamında gerçekleştirilecek ana etkinlik, 19 Mart 2019’da Brüksel’de düzenlenecek üst düzey bir konferans olacak. Kamu ve özel sektör uzmanlarının katılımıyla gerçekleştirilecek olan konferansta, medya okuryazarlığını teşvikle ilgili olarak kamu otoritelerinin ve diğer paydaşların rolü tartışılarak konuyla ilgili örnek uygulamalar sunulacak.

Alıntı yapılan haber için tıklayınız.