Üst Kurulumuzca çocuklara medya okuryazarlığı farkındalığı ve bilinci kazandırmak amacıyla hazırlanan RTÜK Medya ve Çocuk Dergisi Ocak ayında yayınlanmıştı. Derginin dezavantajlı çocuklar için de erişilebilir olabilmesi için yürütülen engelsiz tam erişim çalışmaları da tamamlanarak derginin ayrıntılı altyazısı, işaret dili çevirisi ve sesli betimlemesi RTÜK Kurumsal Youtube hesabına yüklenmiştir. Yürütülen tam erişim çalışmaları sonucunda, Dergimiz Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından verilen erişilebilirlik logosunu kullanmaya hak kazanan ilk dergi oldu.

Erişilebilirlik logosu, kamuyu bilgilendiren basılı ve elektronik ürünlerde kullanılması, engellilikle ilgili konularda farkındalık yaratmak ve erişilebilir veya “engelli dostu” olan her şeyi sembolize etmek için oluşturulmuştur.

Fiziksel erişimin yanı sıra bilgi ve iletişim teknolojilerine erişimi de kapsayan logo engelliler için erişilebilir olan bina, açık alan kullanımları, toplu taşıma araçları ile erişilebilir olan ürünleri göstermek için oluşturulmuştur. Logo, herkes için küresel ve eşit erişimi sembolize etmekte olup objektif ve tarafsızdır.