TARTIŞMA KONULARI

Medya Okuryazarlığı Dersi Çalışma Grubu (I. Grup) Konuları:

I.a. Dünyadaki uygulamalar ve okul öncesi eğitim de göz önünde bulundurulduğunda, medya okuryazarlığı (MOY) dersi hangi biçimlerde müfredatta yer alabilir? (Zorunlu/seçmeli müstakil ders/diğer derslere ünite olarak yerleştirilmesi/ilköğretimde ders içlerinde, sonra zorunlu/seçmeli müstakil ders/diğer…)

I.b. Medya teknolojilerindeki son gelişmeler de göz önüne alınarak, medya okuryazarlığı programının içeriği ve kazanımları ne olmalıdır?

I.c. Medya okuryazarlığı dersini veren mevcut öğretmenlerin formasyonu sizce ne olmalıdır?

I.d. Dersin içeriğinin hedefine ulaşması açısından öğretmenlere katkıda bulunacak hizmet içi eğitimi nasıl olmalıdır?

I.e. Medya okuryazarlığı dersinin verimli bir şekilde işlenebilmesi için öğretmenler hangi içerik ve formattaki materyallerle desteklenmelidir?


Yaşam Boyu Medya Okuryazarlığı Çalışma Grubu (II. Grup) Konuları:

II.a. Yaşam boyu medya okuryazarlığı eğitimi bazında birbirinden farklı toplumsal özellikler gösteren kitlelere sizce etkili bir şekilde nasıl ulaşılır? İzlenmesi gereken yöntem ve içerik neler olabilir? (Eğitim programları, dokümanlar, web siteleri, eğitici kısa videolar, çocuk kanalları ile işbirliği, diğer.. )

II.b. Konuyla ilgili kamuoyunda duyarlılık oluşturmak için kullanılabilecek yöntem ve stratejiler nelerdir?

II.c. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ve sivil toplum kuruluşları işbirliğiyle  yurtdışında örnekleri görülen, medyaya yönelik ebeveyn izleme kanalları (Ör: İlgili bir dernekle bağlantılı web sitesi v.b.) oluşturulması düşünülmektedir. Sizce bu oluşumların içerikleri, hedefleri nasıl olmalıdır? Bu sayfalarda yer alması gereken pratik bilgi ve açılımlar nelerden oluşmalıdır? (Çocuk hakları, çocuk ve yeni medya, yetişkin ve çocuklara yönelik medya farkındalığı vb. konularında) Uygulanabilir, işlevsel pratikler örneklenmelidir.