Avrupa Görsel-İşitsel Gözlemevi (European Audiovisual Observatory), Avrupa Birliğine üye 28 ülkedeki medya okuryazarlığı uygulamaları hakkında detaylı bilgi sunmayı hedefleyen bir rapor yayınladı.

Avrupa Birliğinin “medya okuryazarlığı haritası” niteliğindeki rapor bir yıllık bir çalışma sonucunda hazırlandı. Avrupa Komisyonu tarafından finanse edilen ve Avrupa’daki görsel-işitsel sektörle ilgili bilgi toplama, çözümleme ve raporlama yapmakla görevli Avrupa Görsel-İşitsel Gözlemevi (European Audiovisual Observatory) tarafından kaleme alınan Rapor, Avrupa’da bu alanda yapılmış en kapsamlı çalışma olma özelliğini taşıyor.

Raporun hazırlık sürecinde, Avrupa Birliği’ne üye 28 ülkenin her birinden, medya okuryazarlığı konusunda öne çıkan yirmişer proje ve bu yirmi proje içinden örnek olay olarak adlandırılabilecek beş proje hakkında bilgi talep edilmiş, toplamda 547 proje değerlendirmeye alınmış, bunlardan 145’i örnek olay olarak rapora dâhil edilmiştir.

Alıntı yapılan haber için tıklayınız.

Rapora ulaşmak için tıklayınız.